Veri koruma

Veri Koruma Bildirimi

Şirketimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Veri koruma, S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG tarafından Mr.Couple'ın yönetimi için özellikle yüksek bir önceliğe sahiptir. Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG, genellikle herhangi bir kişisel veri sağlanmadan kullanılabilir. Ancak veri sahibi, internet sitemiz aracılığıyla şirketimizin özel hizmetlerinden yararlanmak isterse, kişisel verilerinin işlenmesi gerekli olabilir. Kişisel verilerin işlenmesi gerekliyse ve bu tür bir işleme için yasal bir dayanak yoksa, genellikle ilgili kişinin rızasını alırız.

Kişisel verilerin işlenmesi, örneğin ilgili kişinin adı, adresi, e-posta adresi veya telefon numarası, her zaman Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Bay Couple by S&H eCommerce International kurallarına uygun olarak gerçekleştirilir. (sınırlı sorumluluk) & Co.KG geçerli ülkeye özel veri koruma düzenlemeleri. Şirketimiz bu veri koruma beyanı vasıtasıyla topladığımız, kullandığımız ve işlediğimiz kişisel verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istemektedir. Ayrıca bu veri koruma beyanı ile ilgili kişiler hakları konusunda bilgilendirilmektedir.

Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co. KG, denetleyici olarak, bu web sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak için çok sayıda teknik ve organizasyonel önlem uygulamıştır. Bununla birlikte, İnternet tabanlı veri aktarımları genellikle güvenlik açıklarına sahip olabilir, bu nedenle mutlak koruma garanti edilemez. Bu nedenle ilgili herkes, kişisel verileri bize telefon gibi alternatif yollarla iletmekte serbesttir.

1. Tanımlar

Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG'nin veri koruma beyanı, Avrupa yasa koyucu tarafından Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin (GDPR) kabulü için kullanılan terimlere dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız, halk için olduğu kadar müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için de okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için kullanılan terminolojiyi önceden açıklamak isteriz.

Aşağıdaki şartları, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki gizlilik politikasında kullanırız:

a) kişisel veriler

Kişisel veriler, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye (bundan sonra "veri konusu" olarak anılacaktır) ilişkin herhangi bir bilgidir. Bir birey, bir online tanımlayıcıya veya fiziksel, fizyolojik yansıtan bir veya daha fazla özel özellikleri nedeniyle, bir isim, bir kimlik numarası, yer verileri olarak bir belirleyiciye atama vasıtasıyla, özellikle de, doğrudan veya dolaylı olarak tespit edilebilir olarak kabul edilir Bu gerçek kişinin genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliği tanımlanabilir.

b) ilgili kişi

Parolanızı unuttuysanız, kullanıcı hesabınızdaki "Paroladan etkilenen kişi, kişisel verileri işlemeden sorumlu kişi tarafından işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir herhangi bir gerçek kişidir" işlevini kullanabilirsiniz.

c) işleme

Profil oluşturma, kişisel bilgilerin, özel bir şahsa ilişkin belirli kişisel yönlerini, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel konularla ilgili yönlerini değerlendirmek için kullandığı kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgilerini, güvenilirliğini, davranışını, bulunduğu yeri veya yerini saptamak veya tahmin etmek.

d) İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekteki işlemlerini sınırlamak amacıyla işaretlenmesidir.

e) profilleme

Profil oluşturma, kişisel bilgilerin, özel bir şahsa ilişkin belirli kişisel yönlerini, özellikle iş performansı, ekonomik durum, sağlık, kişisel konularla ilgili yönlerini değerlendirmek için kullandığı kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir. Bu gerçek kişinin tercihlerini, ilgilerini, güvenilirliğini, davranışını, bulunduğu yeri veya yerini saptamak veya tahmin etmek.

f) Takma adlandırma

Takma isminin kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin, bu tür ek bilgilerin ayrı tutulması ve kişisel verilerin sağlanması için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması şartıyla, ek bir bilgi gerekmeksizin, belirli bir veri konusuna atfedilemeyecek şekilde işlenmesidir. Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir doğal kişiye atanmamış.

(g) kontrolör veya kontrolör

İşlemden sorumlu kişi veya sorumlu kişi, kişisel verilerin işlenme amaç ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişi, makam, kurum veya diğer organdır. Bu işlemenin amaçları ve araçları Birlik hukuku veya üye devletlerin hukuku tarafından belirtilmişse, sorumlu kişi veya atanması için belirli kriterler Birlik hukuku veya üye devletlerin hukuku uyarınca sağlanabilir.

h) işlemci

İşlemci, kişisel verileri denetleyici adına işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu otoritesi, ajans veya başka bir kurumdur.

i) alıcı

Alıcı, üçüncü şahıs olup olmadığına bakılmaksızın, Kişisel Verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, kurum, ajans veya diğer tüzel kişidir. Bununla birlikte, belirli bir görevle bağlantılı olarak Birleşmiş Milletler veya ulusal yasalar altında kişisel veriler alabilecek yetkililer, yararlanıcı olarak kabul edilmez.

j) üçüncü şahıslar

Üçüncüsü, veri konusu, kontrolör, işlemci ve denetleyicinin veya işlemcinin doğrudan sorumluluğu altında yetkilendirilmiş kişilerin kişisel verileri işlemek için doğal veya tüzel kişi, kamu otoritesi, organı veya bedenidir.

k) Onay

Onayı özel durumla gönüllü ve tümden onlar hakkında kişisel verilerin işlenmesi kabul beyanı veya kişiyi ifade eder ki başka tanınabilir olumlu hareket halinde irade veri konu haberdar şekilde ifade tarafından teslim edilen herhangi bir olduğunu.

2. İşlemden sorumlu kişinin adı ve adresi

Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Avrupa Birliği Üye Devletlerinde diğer veri koruma yasaları ve veri koruma karakterinin diğer hükümleri kapsamında sorumlu kişi:

Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG

Langenbochumer Caddesi 201
45701 Herten, Almanya
Almanya

Tel.: 0 23 66 - 58 23 826

E-posta: kontakt@mrcouple.de

Web sitesi: www.mrcouple.de

3. Kurabiye

Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) ve Co.KG'nin internet sayfalarında çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sisteminde saklanan ve saklanan metin dosyalarıdır.

Birçok web sitesi ve sunucu çerezleri kullanır. Birçok çerez sözde çerez kimliği içerir. Bir çerez kimliği, çerezin benzersiz bir tanımlayıcısıdır. Internet sayfalarının ve sunucularının, çerezin depolandığı belirli İnternet tarayıcısına atanabileceği bir dizeden oluşur. Bu, ziyaret edilen web sitelerinin ve sunucuların, bireyin tarayıcısını diğer çerezleri içeren diğer internet tarayıcılarından ayırt etmesine olanak tanır. Belirli bir web tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği tarafından tanınabilir ve tanımlanabilir.

Mr Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co. KG, çerezlerin kullanımıyla bu web sitesinin kullanıcılarına çerez ayarı olmadan mümkün olmayacak daha kullanıcı dostu hizmetler sağlayabilir.

Çerez aracılığıyla web sitemizdeki bilgiler ve teklifler kullanıcı açısından optimize edilebilir. Çerezler, daha önce de belirttiğimiz gibi, web sitemizin kullanıcılarını tanımamızı sağlar. Bu tanımanın amacı, kullanıcıların web sitemizi kullanmasını kolaylaştırmaktır. Örneğin, çerezleri kullanan bir web sitesinin kullanıcısı, web sitesini her ziyaret ettiğinde kimlik bilgilerini yeniden girmeye ihtiyaç duymaz; çünkü bu, web sitesi ve kullanıcının bilgisayar sisteminde saklanan çerez tarafından yapılır. Başka bir örnek, çevrimiçi mağazadaki alışveriş sepetinin çerezidir. Çevrimiçi mağaza, bir müşterinin sanal alışveriş sepetine bir çerez aracılığıyla yerleştirdiği öğeleri hatırlar.

Veri konusu, internet tarayıcısının uygun bir şekilde ayarlanması yoluyla web sitemiz aracılığıyla çerezlerin ayarlanmasını önleyebilir ve böylece çerezlerin ayarını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden ayarlanmış çerezler herhangi bir zamanda bir internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu, tüm yaygın internet tarayıcılarında mümkündür. Veri konusu, kullanılan İnternet tarayıcısında çerez ayarını devre dışı bırakırsa, web sitemizin tüm işlevleri tam olarak kullanılamayabilir.

4. Genel veri ve bilgilerin toplanması

Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co. KG'nin web sitesi, web sitesine bir veri sahibi veya otomatik bir sistem tarafından her erişildiğinde bir dizi genel veri ve bilgi toplar. Bu genel veriler ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır. (1) kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sistemi tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sisteminin web sitemize ulaştığı web sitesi (yönlendiren olarak adlandırılır), (4) alt web siteleri Sitemizde bir erişim sistemi üzerinden erişim sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilebilir, (5) siteye erişim tarihi ve saati, (6) bir internet protokol adresi (IP adresi), (7) erişim sisteminin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize saldırı olması durumunda tehlikeyi önlemeye yarayan diğer benzer veriler ve bilgiler.

Bu genel veri ve bilgileri kullanırken, Mr Couple by S&H eCommerce International (limited) & Co. KG, ilgili kişi hakkında herhangi bir sonuca varmaz. Bunun yerine, bu bilgiler (1) web sitemizin içeriğini doğru bir şekilde sunmak, (2) web sitemizin içeriğini ve buna yönelik reklamları optimize etmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve teknolojimizin uzun vadeli işlevselliğini sağlamak için gereklidir. ve (4) bir siber saldırı durumunda kanun uygulayıcı makamlara kanun yaptırımı için gerekli bilgileri sağlamak. Couple by S&H eCommerce International (limited) & Co.KG, bu nedenle, anonim olarak toplanan bu veri ve bilgileri bir yandan istatistiksel olarak ve ayrıca nihai olarak optimum düzeyde bir hizmet sağlamak için şirketimizde veri koruma ve veri güvenliğini artırmak amacıyla değerlendirir. tarafımızca işlenen kişisel verilerin korunması için. Sunucu günlük dosyalarındaki anonim veriler, bir veri sahibi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

5. Web sitemize kayıt

Veri sahibi, kişisel verileri sağlayarak kontrolörün web sitesine kaydolma seçeneğine sahiptir. Hangi kişisel veriler, kayıt için kullanılan ilgili giriş maskesinden işleme sonuçlarından sorumlu kişiye iletilir. Veri sahibi tarafından girilen kişisel veriler, münhasıran işlemeden sorumlu kişi tarafından dahili kullanım için ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır. İşlemden sorumlu kişi, verilerin bir veya daha fazla işlemciye, örneğin kişisel verileri yalnızca işlemeden sorumlu kişiye atfedilebilen dahili kullanım için kullanan bir paket hizmet sağlayıcısına aktarılmasını sağlayabilir. İşlemden sorumlu kişinin web sitesine kaydolarak, İnternet servis sağlayıcısı (ISS) tarafından ilgili kişiye atanan IP adresi, kayıt tarihi ve saati de kaydedilir. Bu veriler, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasını önlemenin ve gerekirse cezai suçların soruşturulmasını sağlamanın tek yolunun bu olduğu arka planına karşı saklanır. Bu bağlamda, bu verilerin saklanması, işlemeden sorumlu kişinin korunması için gereklidir. Bu veriler, yasal bir zorunluluk olmadıkça veya cezai kovuşturma için kullanılmadıkça genellikle üçüncü şahıslara iletilmez. Kişisel verilerin gönüllü olarak sağlanması ile veri sahibinin kaydı, veri sorumlusunun, konunun doğası gereği yalnızca kayıtlı kullanıcılara sunulabilen veri sahibi içerik veya hizmetleri sunmasına olanak tanır. Kayıtlı kişiler, kayıt sırasında sağlanan kişisel verileri herhangi bir zamanda değiştirmekte veya işlemeden sorumlu kişinin veri tabanından tamamen silmekte özgürdür. İşlemeden sorumlu kişi, ilgili kişi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığı konusunda talep üzerine ilgili her kişiye herhangi bir zamanda bilgi verecektir. Ayrıca, işlemeden sorumlu kişi, herhangi bir yasal saklama zorunluluğu olmaması kaydıyla, ilgili kişinin talebi veya tavsiyesi üzerine kişisel verileri düzeltir veya siler. İşlemeden sorumlu kişinin çalışanlarının tamamı bu kapsamda ilgili kişi olarak ilgili kişinin erişimine açıktır.

6. Bültenimize abonelik

Mr.Couple by S&H eCommerce International (limited sorumlu) & Co.KG'nin web sitesinde, kullanıcılara şirketimizin haber bültenine abone olma fırsatı verilmektedir. Bunun için kullanılan giriş maskesi, haber bülteni sipariş edildiğinde hangi kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu kişiye iletildiğini gösterir.

Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG, müşterilerini ve iş ortaklarını düzenli aralıklarla bir bülten aracılığıyla şirketin teklifleri hakkında bilgilendirir. Şirketimizin bülteni genellikle ilgili kişi tarafından ancak (1) ilgili kişinin geçerli bir e-posta adresine sahip olması ve (2) ilgili kişinin bülteni almak için kaydolması durumunda alınabilir. Yasal sebeplerden dolayı, ilgili kişi tarafından ilk kez haber bülteni gönderimi için çift katılım prosedürü kullanılarak girilen e-posta adresine bir onay e-postası gönderilecektir. Bu onay e-postası, ilgili kişi olarak e-posta adresinin sahibinin haber bülteninin alınmasına izin verip vermediğini kontrol etmek için kullanılır.

Bültene kaydolurken, İnternet Servis Sağlayıcısı (ISS) tarafından atanan kayıt sırasında ilgili kişinin kullandığı bilgisayar sisteminin IP adresini ve kayıt tarihini ve saatini de kaydederiz. Bu verilerin toplanması, veri konusunun e-posta adresinin (olası) kötüye kullanımını daha sonraki bir tarihte anlamak için gereklidir ve bu nedenle veri denetleyicisi için yasal güvenceler sağlar.

Haber bültenine kayıt olma bağlamında toplanan kişisel bilgiler, bültenimizi göndermek için özel olarak kullanılacaktır. Haber bültenine veya teknik değişikliklere bağlı olarak, haber bülteni hizmetinin veya kayıt işleminin yapılması için gerekli olması halinde, bülten aboneleri de e-posta ile bildirilebilir. Haber bülteni hizmetinin bir parçası olarak toplanan kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarımı yapılmayacaktır. Bültenimize abonelik, ilgili kişi tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Veri konusunun haber bülteni için bize vermiş olduğu kişisel verilerin depolanmasına izin, herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onayı iptal etmek amacıyla, her bültende ilgili bir link bulunmaktadır. Haber bülteninden herhangi bir zamanda, doğrudan kontrolörün web sitesinden çıkmak veya denetleyiciyi farklı bir şekilde bilgilendirmek de mümkündür.

7. Bülten takibi

Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG'den gelen haber bültenleri izleme pikselleri içerir. İzleme pikseli, günlük dosyası kaydı ve günlük dosyası analizini etkinleştirmek için HTML biçiminde gönderilen e-postalara gömülü minyatür bir grafiktir. Bu, gerçekleştirilecek çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarısının veya başarısızlığının istatistiksel olarak değerlendirilmesini sağlar. Yerleşik izleme pikseline dayalı olarak, Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG, ilgili bir kişi tarafından bir e-postanın açılıp açılmadığını ve ne zaman açıldığını ve e-postadaki hangi bağlantıların ilgili kişi tarafından çağrıldığını anlayabilir. ilgili kişi.

Haber bültenlerinde yer alan izleme pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, haber bülteninin gönderilmesini optimize etmek ve gelecekteki haber bültenlerinin içeriğini ilgili kişinin çıkarlarına daha iyi uyarlamak için işlemeden sorumlu kişi tarafından saklanır ve değerlendirilir. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır. Etkilenen kişiler, herhangi bir zamanda çifte katılım prosedürü yoluyla verilen ilgili ayrı rıza beyanını iptal etme hakkına sahiptir. Bir iptalden sonra, bu kişisel veriler işlemeden sorumlu kişi tarafından silinecektir. Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG, haber bülteninin alınmasından geri çekilmeyi otomatik olarak bir iptal olarak yorumlar.

8. Web sitesi üzerinden iletişim seçenekleri

Mr.Couple by S&H eCommerce International (limited) & Co.KG'nin web sitesi, şirketimizle hızlı elektronik iletişim ve bizimle doğrudan iletişim kurmayı sağlayan bilgileri içerir, bu aynı zamanda elektronik postanın genel adresidir ( E-posta adresi ). Bir veri sahibi, e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla işlemden sorumlu kişiyle iletişime geçerse, veri sahibi tarafından iletilen kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bir veri sahibi tarafından işlemeden sorumlu kişiye gönüllü olarak iletilen bu tür kişisel veriler, veri sahibinin işlenmesi veya veri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla saklanır. Bu kişisel veriler üçüncü şahıslara aktarılmaz.

9. Web sitesinde blogda yorumlar

The Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG, kullanıcılara denetleyicinin web sitesinde bulunan bir blogda bireysel blog gönderileri hakkında bireysel yorumlar bırakma fırsatı sunar. Blog, bir web sitesinde, blogcular veya web blog yazarları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabildiği veya blog yazıları olarak adlandırılan düşünceler yazabildiği, genellikle herkesin erişebildiği bir portaldır. Blog gönderileri genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.

Etkilenen bir kişi bu web sitesinde yayınlanan blogda bir yorum bırakırsa, yalnızca ilgili kişi tarafından bırakılan yorumları değil, aynı zamanda yorum girişi zamanı ve ilgili kişi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma isim) hakkında bilgiler kaydedilir ve yayınlanır. Ayrıca, veri konusunun İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi de kaydedilir. IP adresinin bu şekilde saklanması güvenlik nedenleriyle ve veri konusunun üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya yasa dışı içerik yayınlaması durumunda yorum göndermesi durumunda yapılır. Bu nedenle, bu tür kişisel verilerin depolanması, kontrolörün kendi çıkarınadır, böylece ihlal durumunda çıkarılabilir. Bu kişisel bilgilerin kanunen veya denetçinin yasal savunması gerektirmediği sürece, üçüncü şahıslara ifşa edilmesi yasaktır.

10. Web sitesinde blogdaki yorumlara abone olun

The Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG, kullanıcılara denetleyicinin web sitesinde bulunan bir blogda bireysel blog gönderileri hakkında bireysel yorumlar bırakma fırsatı sunar. Blog, bir web sitesinde, blogcular veya web blog yazarları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabildiği veya blog yazıları olarak adlandırılan düşünceler yazabildiği, genellikle herkesin erişebildiği bir portaldır. Blog gönderileri genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.

Etkilenen bir kişi bu web sitesinde yayınlanan blogda bir yorum bırakırsa, yalnızca ilgili kişi tarafından bırakılan yorumları değil, aynı zamanda yorum girişi zamanı ve ilgili kişi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma isim) hakkında bilgiler kaydedilir ve yayınlanır. Ayrıca, veri konusunun İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi de kaydedilir. IP adresinin bu şekilde saklanması güvenlik nedenleriyle ve veri konusunun üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya yasa dışı içerik yayınlaması durumunda yorum göndermesi durumunda yapılır. Bu nedenle, bu tür kişisel verilerin depolanması, kontrolörün kendi çıkarınadır, böylece ihlal durumunda çıkarılabilir. Bu kişisel bilgilerin kanunen veya denetçinin yasal savunması gerektirmediği sürece, üçüncü şahıslara ifşa edilmesi yasaktır.

11. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

The Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG, kullanıcılara denetleyicinin web sitesinde bulunan bir blogda bireysel blog gönderileri hakkında bireysel yorumlar bırakma fırsatı sunar. Blog, bir web sitesinde, blogcular veya web blog yazarları olarak adlandırılan bir veya daha fazla kişinin makaleler yayınlayabildiği veya blog yazıları olarak adlandırılan düşünceler yazabildiği, genellikle herkesin erişebildiği bir portaldır. Blog gönderileri genellikle üçüncü şahıslar tarafından yorumlanabilir.

Etkilenen bir kişi bu web sitesinde yayınlanan blogda bir yorum bırakırsa, yalnızca ilgili kişi tarafından bırakılan yorumları değil, aynı zamanda yorum girişi zamanı ve ilgili kişi tarafından seçilen kullanıcı adı (takma isim) hakkında bilgiler kaydedilir ve yayınlanır. Ayrıca, veri konusunun İnternet servis sağlayıcısı (ISP) tarafından atanan IP adresi de kaydedilir. IP adresinin bu şekilde saklanması güvenlik nedenleriyle ve veri konusunun üçüncü tarafların haklarını ihlal etmesi veya yasa dışı içerik yayınlaması durumunda yorum göndermesi durumunda yapılır. Bu nedenle, bu tür kişisel verilerin depolanması, kontrolörün kendi çıkarınadır, böylece ihlal durumunda çıkarılabilir. Bu kişisel bilgilerin kanunen veya denetçinin yasal savunması gerektirmediği sürece, üçüncü şahıslara ifşa edilmesi yasaktır.

12. Veri sahibinin hakları

a) Onaylama hakkı

Her bir veri konusunun, denetleyicinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini onaylamasını istemek için, Avrupa Düzenleyicileri ve Düzenleyicileri tarafından verildiği gibi bir hakkı vardır. Etkilenen bir kişi bu onaylama hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda kontrolörün bir çalışanıyla iletişim kurabilir.

b) Bilgi edinme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucu tarafından kendisi hakkında saklanan kişisel veriler hakkında ücretsiz bilgi alma ve bu bilgilerin bir kopyasını işlemden sorumlu kişiden herhangi bir zamanda alma hakkına sahiptir. Ayrıca, Avrupa direktifleri ve yönetmelikleri kanun koyucusu, veri öznesine aşağıdaki bilgilere erişim izni vermiştir: işleme amaçları işlenen kişisel veri kategorileri kişisel verilerin ifşa edildiği veya ifşa edilmekte olan alıcılar veya alıcı kategorileri , özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar söz konusu olduğunda, mümkünse kişisel verilerin ne kadar süre saklanacağı veya bunun mümkün olmaması halinde bu sürenin belirlenmesine ilişkin kriterler, bir hakkın varlığı, sizinle ilgili kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi veya sorumlu kişi tarafından işlenmesinin kısıtlanması veya bu işlemeye itiraz etme hakkı, kişisel verilerin ilgili kişiden toplanmaması durumunda bir denetleyici makama şikayette bulunma hakkı: hepsinde var Verilerin kaynağı hakkında mevcut bilgiler, GDPR Madde 22 (1) ve (4) uyarınca profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve - en azından bu durumlarda - ilgili mantık, kapsam ve amaçlanan hakkında anlamlı bilgiler bu tür işlemenin veri sahibi için etkileri Ayrıca, veri sahibi, kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye mi yoksa uluslararası bir kuruluşa mı aktarıldığı konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu durumda, veri sahibi, aktarımla bağlantılı olarak uygun garantiler hakkında bilgi alma hakkına da sahiptir. İlgili kişi bu bilgi edinme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemeden sorumlu kişinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

c) Düzeltme hakkı

Kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen her kişi, Avrupa direktifleri ve düzenlemeleri tarafından kendilerine ilişkin yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir. Ayrıca, veri sahibi, işleme amaçlarını dikkate alarak, ek bir beyan yoluyla da dahil olmak üzere, eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Bir veri sahibi bu düzeltme hakkını kullanmak isterse, herhangi bir zamanda işlemeden sorumlu kişinin bir çalışanı ile iletişime geçebilir.

d) İptal hakkı (unutulma hakkı)

kişisel verilerin işlenmesi karışan herhangi bir kişi aşağıdaki nedenlerden biri geçerliyse ve işleme gerekli değildir sürece sürece kendine ait kişisel veriler, hemen silineceğini sorumlu kişi gerektirecek Avrupa politikası ve yasama tarafından verilen hakkına sahiptir:

Kişisel veriler, bu tür amaçlarla toplanmış veya artık gerekli olmayan işlenmişlerdir.


Veri konusu 6 desteklenen bir DS-GMO etmektedir. Resimler. 1 para işleme. 9 DS-GMO veya Art. 2 paragraf bir nokta üzerinde izin çeker, ve işlem için başka türlü yasal olarak bir eksikliği vardır.


kişi, ilgili -acak Sanat. 21 para. 1 DS-GDO işleme nesne, ve işlenmesi için hiçbir öncelikli meşru zeminler önce vardır veya Art. 21 paragrafına göre hareket. için 2 DS-GDO muhalefet kişi uyarınca işlem, bir.


Kişisel veriler yasa dışı bir şekilde işlendi.
Kişisel verilerin silinmesi, kontrolörün tabi olduğu Birlik ya da ulusal yasalar uyarınca yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için gereklidir.


Kişisel veriler 8 DS-GVO'ya ait 1 paragrafına göre sunulan bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin olarak toplanmıştır.
Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerliyse ve ilgili kişi, Bay Çift tarafından S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG tarafından saklanan kişisel verilerin silinmesini isterse, veri denetleyicisi ile iletişime geçmek için bir çalışanla iletişime geçebilir.

Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG çalışanı, silme talebinin derhal yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Kişisel veriler Mr.Couple tarafından S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG tarafından kamuya açıklanmışsa ve sorumlu kişi olarak şirketimiz kişisel verileri GDPR Madde 17 Fıkra 1 uyarınca silmekle yükümlüdür. , Mr. Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG, mevcut teknolojiyi ve uygulama maliyetlerini göz önünde bulundurarak, teknik önlemler de dahil olmak üzere uygun önlemler, yayınlanan kişisel verileri işleyen diğer veri işlemcilerini veri konusunun ilgili kişi olduğu konusunda bilgilendirmek için Kişi, veri işlemeden sorumlu diğer kişilerden, bu kişisel verilere yönelik tüm bağlantıların veya bu kişisel verilerin kopyalarının veya kopyalarının, işlemenin gerekli olmadığı ölçüde silinmesini talep etmiştir. Mr.Couple by S&H eCommerce International (sınırlı sorumluluk) & Co.KG çalışanı, münferit durumlarda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

Siteyi kullanmaya devam ederek, çerezleri kullanmayı kabul edersiniz. Daha fazla bilgi için

Bu web sitesindeki çerez ayarları, en iyi göz atma deneyimini sağlamak için "Çerezlere İzin Ver" ayarındadır. Bu web sitesini çerez ayarlarını değiştirmeden veya "Kabul et" i tıklatmadan kullanırsanız kabul etmiş olursunuz.

Yakın